Copilot

Drama
1 t. 58 min.
Copilot

Tyske filmdager, 27. november - 1. desember på Vega Scene / German Film Days, November 27th - December 1st at Vega Scene.

For english see below.

Om filmen:

Når den oppvakte realfagsstudenten Asli møter medstudent Saeed på midten av 1990-tallet, er det kjærlighet ved første blikk. Asli er fascinert av Saeeds karisma og selvtillit. De to gifter seg i hemmelighet, blant annet fordi Aslis mor er imot forholdet deres, og de lover å holde sammen og aldri røpe hemmeligheten deres. Framtiden virker lys for det unge paret, men Asli sliter med å finne sin egen vei i livet – hun er fanget mellom å hevde seg selv, tilpasse seg sitt tradisjonelle foreldrehjem og sin selvoppofrende kjærlighet. Så forsvinner Saeed og tar en avgjørelse som forandrer Aslis liv – før den ryster en hel verden.

Med denne filmen ønsket regissøren og manusforfatteren å bringe en kjærlighetshistorie fylt med politisk polarisering til lerretet. Selv om handlingen er satt til 1990 og kulminerer i en hendelse som forandrer verden, lever vi igjen i en tid der mange familier og forhold blir splittet av ideologi, og filmens temaer oppleves som svært aktuelle. Die Welt wird eine andere seinhadde premiere i Panorama-seksjonen på Berlinalen.

Anne Zohra Berrached (født 1982) er halvt algerisk og halvt tysk og vokste opp i DDR. Å balansere vestlig livsstil og arabisk/tyrkisk kultur og religion er noe hun kjenner veldig godt til, akkurat som hovedpersonen i Die Welt wird eine andere sein. Hun studerte sosialpedagogikk før hun begynte å jobbe som teaterpedagog i London, og har sin formelle utdannelse fra Filmakademiet i Baden-Württemberg. Hennes første spillefilm Zwei Mütter vant Dialogue en perspective-prisen på Berlinalen i 2013. For sin andre spillefilm, 24 uker, som hadde premiere i konkurransen på Berlinalen i 2016, mottok hun den tyske filmprisen i sølv.

De tyske filmdagene er en presentasjon og feiring av nye tyske filmer som for første gang vises på et kinolerret i Oslo. Filmdagene arrangeres av Goethe-Institut Norwegen i samarbeid med Vega Scene og German Films, og i partnerskap med Tysklands ambassade i Oslo, Tysklands nasjonale turistkontor (Deutsche Zentrale für Tourismus) og Norsk-Tysk selskap.

Undertekster: Norske

----------

About the film

When sharp science student Asli meets fellow student Saeed in the mid 90’s, it’s love at first sight. Asli is fascinated by Saeed’s charisma and self-confidence. The two marry in secret, also because Asli’s mother is strictly against their relationship, and they promise to stay together and keep each other’s secrets. At first the future looks bright for the young couple, but caught between asserting herself, conforming to her traditional parental home and her self-sacrificing love, Asli struggles to find her own way in life. Then Saeed disappears and makes a decision that changes Asli’s life – before it shakes the whole world.

With this film, the director and writer wanted to bring a love story fraught with political polarisation to the screen. Although the film is set in the 1990’s and culminates in a world changing event. Given that many families and relationships today are divided by ideology, the film’s themes are very timely. Copilotpremiered at the Berlinale in the Panorama section.

Anne Zohra Berrached (born 1982) is half Algerian and half German and grew up in the GDR. Balancing Western lifestyle and Arab/Turkish culture and religion is something that she knows very well, just like her protagonists in Copilot. She studied Social Education before working as a theatre pedagogue in London, and is formally educated from the Film Academy Baden-Württemberg. Her first feature film Two Mothers won the “Dialogue en perspective” award at the Berlinale 2013. For her second feature 24 Weeks which premiered in competition at the Berlinale 2016, she received the German Film Award in silver.

The German Film Days are a presentation and celebration of new German films that are shown for the first time on a cinema screen in Oslo. The Films Days are organised by the Goethe-Institut Norwegen in cooperation with Vega Scene and German Films, and in partnership with the German Embassy in Oslo, the German National Tourist Board and the German-Norwegian Association.

Subtitles: Norwegian

Tyske Filmdager støttes av
Spilletid
1 t. 58 min.
OriginalTittel
Die Frau des Piloten
Språk
Tysk, Engelsk, Arabisk, Tyrkisk
Regi
Anne Zohra Berrached
Skuespillere
Roger Azar, Özay Fecht, Jana Julia Roth, Ceci Chuh, Canan Kir
Manus
Anne Zohra Berrached, Stefanie Misrahi
Nasjonalitet
Tyskland, Frankrike
Produksjonsår
2021