Miljøsertifisering

Vi kaller det VEGAtasjon!

Vega Scene er mer enn én scene for film og teater. Det er også en scene for miljøsatsing. Vegas røde tråd er grønn og det ligger veloverveide beslutninger av hensyn til miljøet bak alt fra selve bygget, til interiøret via råvarer og markedsføring.

Vega Scene er det første rene kulturhuset med BREEAM-NOR sertifisering, og baner vei for utviklingen av et «byøkologisk kultursentrum» i Hauskvartalet. Som et ledd i dette har Vegas utbygger Urbanium AS utviklet en økologisk profil der samspillet mellom bygg og natur er sentralt.

På Vegas blågrønne tak kan overvannet lagres i inntil 24 timer. Vannet på taket forsinkes og ledes gradvis direkte ut i Akerselva. På denne måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader - en konsekvens av stadig økende ekstremvær.

taket på vega

Overvannshåndteringen på Vega Scene er kombinert med et grønt og helt unikt takprosjekt. I samarbeid med forskere fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har Urbanium utviklet en forskningsarena der man blant annet skal undersøke hvordan Oslofjordens truede plantearter vil overleve i et tøft, urbant miljø som på taket av Vega scene. Les mer her

Foto: Åse Holte / Asplan Viak (juni 2020)