My Son

Drama / Komedie
1 t. 34 min.
12 år
My Son

Tyske filmdager, 27. november - 1. desember på Vega Scene / German Film Days, November 27th - December 1st at Vega Scene.

For english see below.

Om filmen:

Når Marlenes dumdristige sønn Jason blir utsatt for en alvorlig ulykke, blir det et vendepunkt i livet hennes. På grunn av hans alvorlige skader og muligheten for at han aldri vil bli helt bra igjen, blir han sendt til en spesialklinikk i Sveits. Marlene bestemmer seg for å kjøre ham hele veien fra Berlin. Mens hun har en bestemt reiserute i tankene, gjør Jason alt han kan for å overbevise moren om at livet for det meste handler om omveier. Mor og sønn kjemper for nærhet og avstand, begge frustrert over den andres forventninger, og gamle konflikter kommer til overflaten. Marlene synes det er vanskelig å begrense bekymringen for Jason, mens han ser ut til å ikke bekymre seg for noe. Kontrasten kunne ikke vært større, og for hver kilometer som går, tar en uløst sak mer og mer plass mellom dem.

Anke Engelke, mest kjent for sine mange komiske karakterer, leverer en rørende rolleprestasjon som den omsorgsfulle moren som er ute på litt dypt vann. Jonas Dassler skildrer den strevende skateboarderen Jason. Han er en av Tysklands mest lovende unge skuespillertalenter. I 2019 snek han seg under huden på publikum og kritikerne som seriemorderen Fritz Honka i Fatih Akins Den gylne hanske. Mein Sohn hadde premiere på fjorårets filmfestival i München, der produsentene vant prisen til talentfulle unge filmskapere (Förderpreis Neues Deutsches Kino).

Lena Stahl (født 1979) er regissør og manusforfatter og kommer fra Berlin. Hun studerte ved Den europeiske filmhøyskolen i Danmark og ved Universitetet for fjernsyn og film i München. Hun startet karrieren i Danmark og Sverige før hun flyttet tilbake til Tyskland. Mein Sohn er hennes tredje spillefilm som regissør. Arbeidet hennes som manusforfatter kan nå også ses i Netflix-miniserien The Empress som handler om keiserinne Elisabeth (Sisi) av Østerrike.

De tyske filmdagene er en presentasjon og feiring av nye tyske filmer som for første gang vises på et kinolerret i Oslo. Filmdagene arrangeres av Goethe-Institut Norwegen i samarbeid med Vega Scene og German Films, og i partnerskap med Tysklands ambassade i Oslo, Tysklands nasjonale turistkontor (Deutsche Zentrale für Tourismus) og Norsk-Tysk selskap.

Undertekster: Engelsk

----------

About the film

When Marlene’s reckless son Jason suffers a serious accident, it’s a turning point in her life. Because of his severe injuries and the possibility that he will never fully recover, he is sent to a special clinic in Switzerland. Marlene decides to drive him all the way there from Berlin. While she has a clear route in mind, Jason does everything he can to convince his mother that life is mostly about detours. Mother and son struggle for closeness and distance, each frustrated from the other’s expectations and old conflicts are inevitably brought up. Marlene finds it difficult to contain her fear for Jason, while he seems to fear nothing. The contrast could not be greater, and with each passing kilometre, an unresolved issue takes up more and more space between them.

Anke Engelke, best known for her many comedic characters, delivers a touching performance as the caring mother who is somewhat out of her depth. Jonas Dassler portrays the struggling skateboarder Jason. He is one of Germany’s most promising young acting talents, most recently he crept under audiences’ and critics’ skins as serial killer Fritz Honka in Fatih Akins The Golden Glove. My Son premiered at last year’s Munich Filmfestival where the producers won the German Cinema New Talent Award.

Lena Stahl (born 1979) is a director and screenwriter from Berlin. She studied at the European Film College in Denmark and at the University for Television and Film in Munich. She started her career in Denmark and Sweden before moving back to Germany. My Son is her third feature as a director, her screenwriting work can currently also be seen in the Netflix show The Empress about Elisabeth (Sisi) of Austria.

The German Film Days are a presentation and celebration of new German films that are shown for the first time on a cinema screen in Oslo. The Films Days are organised by the Goethe-Institut Norwegen in cooperation with Vega Scene and German Films, and in partnership with the German Embassy in Oslo, the German National Tourist Board and the German-Norwegian Association.

Subtitles: English

Tyske Filmdager støttes av
Spilletid
1 t. 34 min.
OriginalTittel
Mein Sohn
Språk
Tysk
Regi
Lena Stahl
Skuespillere
Anke Engelke, Jonas Dassler, Hannah Herzsprung
Nasjonalitet
Tyskland
Produksjonsår
2021
Aldersgrense
12 år