Love, Deutschmarks and Death

Dokumentar
1 t. 36 min.
12 år
Tyske Filmdager: Love, Deutschmarks and Death

Tyske filmdager, 27. november - 1. desember på Vega Scene / German Film Days, November 27th - December 1st at Vega Scene.

For english see below.

Om filmen:

På begynnelsen av 1960-tallet ble de såkalte gjestearbeiderne fra Anatolia og andre deler av Tyrkia rekruttert av Vest-Tyskland. Helt fra starten av var det noe som alltid fulgte dem og var en del av deres kultur: musikken deres – en liten bit av hjemlandet i et fremmed land. I årenes løp utviklet det seg uavhengige musikalske retninger i Tyskland som ikke fantes i tilsvarende form i moderlandet. Filmen tar seeren med inn i et blendende univers av musikalsk mangfold og et etterkrigstidens Tyskland ukjent for folk flest.

Energien og livskraften i disse årene bringes til live igjen gjennom arkivopptak og førstehåndsberetninger: sceneshowene til den eksentriske folkemusikkduoen Derdiyoklar i et bryllup med tusenvis av gjester, de ville nettene på Türkischer Basar i Berlin og mer. En film som er melankolsk, dansbar, politisk, munter og svært oppriktig.

Liebe, D-Mark und Tod hadde premiere på Berlinalen i februar, der den vant publikumsprisen i Panorama-seksjonen. I tillegg har filmen blitt tildelt Goethe-Instituts dokumentarfilmpris i 2022. I juryens begrunnelse het det blant annet at filmen har “livskraft og rytme, refleksjon og følelser i like stor grad”.

Cem Kaya (født 1976) er filmskaper og kommer fra Schweinfurt, Tyskland. Han har en utdannelse innen kommunikasjonsdesign og startet med å lage reklamefilmer og musikkvideoer før han gikk over til dokumentariske langfilmer. Liebe, D-Mark und Tod er hans tredje film med fokus på tyrkisk popkultur. Han bruker alltid sitt unike perspektiv og sin fascinasjon for foreldrenes hjemland, som han kun kjenner fra ferieopphold. Hans forrige film Remake, Remix, Rip-Off hadde premiere på den internasjonale filmfestivalen i Locarno. I filmene sine kombinerer han arkivmateriale og opptak med personlige intervjuer han har funnet, og lager morsomme, fargerike og innsiktsfulle popdokumentarer.

De tyske filmdagene er en presentasjon og feiring av nye tyske filmer som for første gang vises på et kinolerret i Oslo. Filmdagene arrangeres av Goethe-Institut Norwegen i samarbeid med Vega Scene og German Films, og i partnerskap med Tysklands ambassade i Oslo, Tysklands nasjonale turistkontor (Deutsche Zentrale für Tourismus) og Norsk-Tysk selskap.

Undertekster: Engelsk

----------

About the film

In the early 1960s, the so-called guest workers from Anatolia and other parts of Turkey were recruited by the Federal Republic of Germany. From the beginning, there was one element that always accompanied them and was part of their culture: their music – a piece of home in a foreign land. Over the years, independent musical directions developed in Germany that did not exist in this form in their mother country. The film takes the viewer into a dazzling universe of musical diversity and a post-war Germany unknown to most people. The energy and spirit of those years is brought back to life through archive footage and first-hand accounts: the stage shows of the eccentric folk duo Derdiyoklar at a wedding with thousands of guests, the wild nights at the Türkischer Basar in Berlin and more. A film that is melancholic, danceable, political, cheerful, and deeply sincere.

Love, Deutschmarks and Death premiered in February at the Berlinale where it won the audience award in the Panorama section. In addition, the film has been awarded the Goethe-Institut’s Documentary Film Award 2022, where the jury attributed the film “spirit and rhythm, reflection and emotion in equal measure”.

Cem Kaya (born 1976) is a filmmaker from Schweinfurt, Germany. He has studied communication design and started out making commercials and music videos before moving into long-form documentaries. Love, Deutschmarks and Death is his third film focusing on Turkish popculture, always using his unique perspective and fascination for the home country of his parents that he knew only from holidays. His previous film Remake, Remix, Rip-Off premiered in Locarno. In his films he combines archive material and found footage with personal interviews and manages to create fun, colourful and insightful pop documentaries.

The German Film Days are a presentation and celebration of new German films that are shown for the first time on a cinema screen in Oslo. The Films Days are organised by the Goethe-Institut Norwegen in cooperation with Vega Scene and German Films, and in partnership with the German Embassy in Oslo, the German National Tourist Board and the German-Norwegian Association.

Subtitles: English

Tyske Filmdager støttes av
Spilletid
1 t. 36 min.
OriginalTittel
Aşk, Mark ve Ölüm (Liebe, D-Mark und Tod)
Språk
Tysk, Tyrkisk, Engelsk
Regi
Cem Kaya
Nasjonalitet
Tyskland
Produksjonsår
2022
Aldersgrense
12 år