The Square

Et blå-hvitt bilde av en gate i Oslo. Sentralt står en politibil, med en folkemengde bak. Det er tegnet inn en person ved siden av politibilen, som skiller seg ut.

Fotogalleriet og Vega Scene inviterer til premiere av den nye filmen ‘The Square’ av kunstner Anders Eiebakke, med etterfølgende panelsamtale.

Filmen ‘The Square’, som er basert på faktiske hendelser, er dagboken til en middelaldrende mann som blir ufrivillig dratt inn i et nett av overvåking, infiltrasjon og paranoia i en by som fysisk ligner på Oslo, men som kunne vært hvor som helst i Vest-Europa. Påbegynt i 2018, er filmen en kunstnerisk undersøkelse av politiets etterretningsarbeid mot aktivistmiljøer i Oslo, som blant annet har resultert i kunstnerens bortvisning fra Oslo bysentrum under arbeidet med filmen.

Bestående av historisk materiale, eget materiale filmet fra bakken og egenproduserte droner, tegninger, animasjoner, og 3D-modeller, gir filmen innsikt i hvordan byer i Vest-Europa er stadig mer preget av produksjonen av bilder som offentligheten ikke har tilgang til, men som brukes for å kartlegge og regulere de offentlige rommene vi beveger oss i.

Regissør Anders Eiebakke sier:

“Filmen sammenligner politiets mer primitive strategier fra min ungdom med dagens bruk av overvåkingsteknologi og påvirkningsagenter. Det er nesten ingen opptøyer lenger. Men tåler metodene politiet bruker mot aktivistmiljøer dagens lys? Har det utviklet seg en ukultur i politiet der hensikten helliger middelet, og der sivilsamfunnets frie meningsdannelse blir påvirket av politiet i strid med de demokratiske idealene politiet skal beskytte?”

Filmen dokumenterer hvordan det politiet selv kaller "dialogpoliti" i virkeligheten er en etteretningsenhet som benytter seg av dialog som metode for å samle inn informasjon, og samtidig påvirke aktivistmiljøer. Slik blir aktivister informanter uten selv å være klar over det, og politiet benytter seg av spanere og overvåkningsteknologi som kontinuerlig kartlegger dem og nettverkene de er en del av. Filmen dokumenterer hvordan politisk overvåking og påvirkningsarbeid foregår maskert som en innsats mot “ordensforstyrrelser”, og et tema og en trussel mot demokratiet som angår oss alle.

Premieren vil etterfølges av en panelsamtale — deltakere annonseres fortløpende.

Om Anders Eiebakke

Anders Eiebakke (f.1970) viste første gang hvordan sivilsamfunnet kan bruke teknologi forbeholdt myndigheter da han fløy sine egenproduserte droner fra Marokko over grensegjerdet til den spanske eksklaven Melilla i Nord-Afrika. Han har operert sine egne droner, vanligvis inspirert av fugler, siden 2007, og arbeidene hans reflekterer bakgrunnen hans fra den radikale venstresiden

Hans kunstneriske pionérarbeidet med droner ble vist på den europeiske biennalen Manifesta i 2010, og han har siden utfordret forståelsen av lovverk og maktforhold i teknologi med og leverte en utsmykning til Datatilsynet basert på droneteknologi i 2016. I 2018 laget han et omfattende, performativt verk basert på historiske studier til PAM 18 i München der han blant annet utviklet en fredsduerobot som hyllet den tyske revolusjonen i 1918.

I 2020 produserte Eiebakke videosuiten 'The Park’ for Fotogalleriet som del av det diskursive kunstneriske programmet ‘Lets Talk About Images 2.1.0’, som omhandlet Vigelandsparkens dystre historiske bakteppe tilknyttet konspirasjonsteorier og en fiktiv(?) pandemi. ‘The Square’ er kunstnerens første frittstående film produsert for visning utenfor biennale- eller galleriromformat.

Arrangementet støttes av Fritt Ord.

Visningen er en del av et pågående samarbeid mellom Fotogalleriet og Vega Scene om visningen av kunstfilm for et bredere publikum, og utenfor gallerirommet.

Nasjonalitet
Norge