Bunker

En mann som går i en rund tunell

Årets tema for Arkitekturfilm 2024 utforsker arkitektur og byrom som åsted og ramme for opprør, sorg og glede. Arkitektur og steder er som regel laget med intensjoner. Formgivningen skal oppfordre og avskrekke oppførsel og handlinger. Filmene valgt i år viser arkitektur og steder der opprør, sorg og glede utfolder seg, men også hvordan disse kan prege arkitektur og sted.

Perlin besøker mennesker som på hver sin måte fører et opprør mot samfunnsnormer. De har skapt sine egne verdener som er avskåret fra resten, i håp om å overleve ulike katastrofer, en slags kommentar på at deres originale verdener ikke svarer til deres forventninger.

Nasjonalitet
USA