Bli gjestespill på Vega Scene

Gjestespill på Vega

Det kunstneriske teaterprogrammet på Vega Scene består av egenproduksjoner, gjestespill og samarbeidsproduksjoner. Vega Scenes profil er ny aktuell dramatikk av høy kunstnerisk kvalitet for et ungt voksent publikum, og for barn og ungdom. Kunstnerisk ledelse er ansvarlig for programmet på teatret.

Programmeringen er et resultat av en prosess med interne og eksterne innspill, i dialog med kunstnerisk råd og kunstnerne tilknyttet huset.

Dersom du ønsker å presentere en ferdig forestilling eller ønsker en co-produksjon med oss, kan du sende oss en søknad. For å bli en del av programmet i 2024 er fristen for å sende søknad 1. april 2023.

Send oss følgende på epost:

  • En kort prosjektbeskrivelse som redegjør for kunstnerisk ide
  • Medvirkende på scenen og kunstnerisk team
  • Hvilke finansieringskilder som muliggjør prosjektet
  • Markedsplan
  • Enten fullstendig manus eller skisse av manus slik det foreligger

Søknad sendes på e-post til Katinka Rydin Berge og Hege Aga Edelsteen, kunstnerisk ledelse teater, krb@vegascene.no og hege@vegascene.no.