Bli gjestespill på Vega Scene

Gjestespill på Vega

Det kunstneriske teaterprogrammet på Vega Scene består av egenproduksjoner, samarbeidsproduksjoner og gjestespill. Vega Scenes profil er ny aktuell nordisk dramatikk av høy kunstnerisk kvalitet, som stiller uredde spørsmål om tida vi lever i. Vi er til for et ungt voksent publikum, og for barn og ungdom. Kunstnerisk ledelse er ansvarlig for programmet på teatret.

Programmeringen er et resultat av en prosess ledet av kunstnerisk ledelse, i dialog med kunstnerisk råd og andre interne og eksterne innspill. 

Dersom du ønsker å presentere en ferdig forestilling som gjestespill hos oss eller ønsker en co-produksjon med oss, kan du sende oss en søknad. For å bli en del av programmet i 2025 og 2026 er fristen for å sende søknad 10. april 2024.

Du vil få svar på søknaden innen utgangen av august 2024.

Send oss følgende på epost:

  • En kort prosjektbeskrivelse som redegjør for kunstnerisk idé
  • Medvirkende på scenen og kunstnerisk team
  • Hvilke finansieringskilder som muliggjør prosjektet
  • Markedsplan
  • Enten fullstendig manus eller skisse av manus slik det foreligger

Søknad sendes på e-post til Katinka Rydin Berge og Hege Aga Edelsteen, kunstnerisk ledelse teater, krb@vegascene.no og hege@vegascene.no.