NYTT KORT – et kortfilmprogram

EN gruppe ungdommer sitter i en sirkel og jobber med noe

NYTT KORT - Et kortfilmprogram for unge filmskapere i Oslo og Akershus!

Mediefabrikken og Vega Scene arrangerer for tredje år på rad et øvingsprogram for regissører og produsenter i alderen 20-33 år! NYTT KORT er støttet av Oslo kommune.

NYTT KORT gir unge filmskapere mulighet til å øve seg i sitt fag! Vi hjelper deg med å utvikle og gjennomføre et kortfilmprosjekt, samt utvikle deg som filmskaper. Programmet er tilrettelagt for team bestående av skrivende regissører og produsenter. Teamene kan også søke med manusforfatter tilknyttet prosjektet.

De to første månedene vil du delta på 5 obligatoriske felles samlinger med fokus på idé – og manusutvikling, inspirasjon og visuell filmfortelling. Det legges opp til øvelser, deling og sosiale aktiviteter. Deretter skal teamene ut i opptak, før samlingen med klipperom går av stabelen. Som deltaker får du hele tiden også individuell veiledning mellom samlingene. Deltakende regissør og produsent vil delvis ha ulikt fokus.

Programmet avsluttes med en storslått visning av filmene på Vega Scene!

Samlinger:

 • Samling 1: onsdag 27. november – idéutvikling, introduksjon
 • Samling 2: onsdag 11. desember - improvisasjon og regi
 • Samling 3: onsdag 08. januar – manusrom
 • Samling 4: torsdag. januar – visuell inspirasjonsdag
 • Samling 5: onsdag 22. januar – regiøvelser
 • Innspilling: januar/februar/mars (maks 2 dager)
 • Klipperom: onsdag 2. april
 • Visning: Juni (dato tba)

Hva får du som deltaker i NYTT KORT?

 • Produksjonstilskudd på 30 000 kr
 • Øvelser og individuell veiledning som har som mål å utvikle prosjektet og filmskaper
 • Inspirasjonsseminar med fokus på visuell filmfortelling
 • Gratis utstyrsstøtte fra Mediefabrikken
 • Sosiale aktiviteter og nettverksbygging
 • Individuell veiledning underveis
 • Premierevisning på Vega Scene

Hva forplikter du deg til som deltaker i NYTT KORT

 • Du må kunne delta på alle obligatoriske samlinger som foregår på dagtid. Dersom man ikke kan delta, forbeholder vi oss retten til å gi plassen videre.
 • Innspilling skal foregå på maks 2 opptaksdager
 • NYTT KORT er et øvingsprogram der samlingene er basert på øvelser felles, individuelt og i team. Begrensinger i programmet er ment å legge til rette for øving. Alle involverte parter i prosjektet må være innforstått med øvingsaspektet.
 • Det er ikke mulig å søke annen finansiering. Prosjektet skal være gjennomførbart innenfor rammene programmet gir; det gjelder både finansiering, omfang og antall opptaksdager.
 • I tillegg til å ha innspilling på egen film, forplikter du deg til å bidra på de andre deltakernes prosjekter.
 • Det stilles krav til innlevering av sluttrapport og regnskap etter ferdigstilt prosjekt

Krav til søknad:

 • Det må søkes som et team bestående av produsent og skrivende regissør. Manusforfatter kan søke sammen med.
 • Det må søkes gjennom et foretak
 • Det må søkes med et kortfilmprosjekt/kortfilmidé på maks 15 min.
 • Prosjektet behøver ikke å ha kommet langt. Dvs. at det bør ikke være ferdig/låst.
 • Søkere må kunne vise til tidligere arbeider
 • Det forventes at søkere kan stille på intervju i oktober

Søknadsskjemaet vil bli publisert 1.august.

Søknadsfrist: 13. oktober (innen midnatt)

Lurer du på noe i forbindelse med programmet, ta kontakt med Katarina: +47 940 94 882 / katarinast@afk.no