Oppvarming til Samenes nasjonaldag

Varm opp til Samenes nasjonaldag på Vega

6. februar er det Samenes nasjonaldag, og dagen før, 5. februar, kan du starte oppvarmingen på Vega Scene med filmvisninger for voksne og barn.

Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine! Lihkku beivviin!

PROGRAM:
13:45 Gumpehámis // Ulvevandrerne med samisk tale
KJØP BILLETT HER

16:00 KORTFILM: Eallin lea guovttesuorat niehku // Life is a two-way dream
KJØP BILLETT HER

17:30 Ellos eatnu - La elva leve
KJØP BILLETT HER

Om filmene:

GUMPEHÁMIS / ULVEVANDRERNE

Nuorahaš Robyn háliida veahkehit áhčis bivdit gumppiid, muhto oažžu čielga dieđu bissut ruovttus. Son aŋkke njáhká olggos. Vuovddis deaivá son movttegis ja imašlaš nieiddaža, gean olbmot ihkku nuppástuvvet gumpen. Gumpehámis lea dego jorribiegga mas lea sihke folklore, čáppa musihkka ja hearva čakčaivnnit ja lea okta dain dán áigásaš rámiduvvon animašuvdnafilmmain.
*
Unge Robyn vil hjelpe faren med å jakte ulv, men får streng beskjed om å holde seg hjemme. Hun sniker seg ut likevel. I skogen møter hun en energisk og mystisk jente, som tilhører folk som forvandles til ulver om natten. ULVEVANDRERNE er en virvelvind av folklore, vakker musikk og høstlige farger, og en av nyere tids mest hyllede animasjonsfilmer. Filmen vises med samisk dub.

EALLIN LEA GUOVTTESUORAT NIEHKU // LIFE IS A TWO-WAY DREAM

Kortfilmen «Life is a two-way dream - Eallin lea guovttesuorat niehku» har gjort seg bemerket på flere internasjonale arenaer og er blitt vist i store deler av verden.Filmen har vunnet utallige kunst og filmpriser, og er den samiske filmen med flest priser uavhengig kategori. Filmen ble også valgt ut til å bidra med sitt budskap under klimakonferansen - COP27 i Sharm el-Sheikh- Egypt, og er vist på den legendariske festivalen Burning Man i USA. Filmen er på 8 minutter, og det vil være et arrangement rundt visningen av filmen hvor filmskaperen er i dialog med Frederick Nathanael, (Leder for Pride Art, kurator og initiativtaker til Skeivt kunst- og kultursenter.) hvor han snakker om hvordan filmen ble til.

Filmen «Eallin lea guovttesuorat niehku - Life is a two-way dream» viser vei i en verden som forandrer seg raskt, med med polarisering og globalisering i mange retninger. Vi er i en epoke i historien hvor ungdomsdyrking, nåtidsfiksering, ekstrem individualisme er gjeldende. Det vi gjør i dag, vil påvirke måten menneskene lever i fremtiden. Med visdommen fra sjamanens verdensanskuelse fra den gamle samiske religion, flettes det sammen et annen tolkning og historie.


ELLOS EATNU – LA ELVA LEVE

Ester fárre 1979 čavčča Áltái ja bargagoahtá vuohččan sadjásaš oahpaheaddjin. Heiven dihte bargoustibiid searvái son čiegada sámi duogáža. Estera vilbealli lea sámi aktivista ja lea searvvis miellačájehemiin Álttájoga dulvadeami vuosttá. Ester vuolgá su mielde vuosttálastinbáikái gos moriha ja guođđigoahtá heahpatvuođa.Son searvá garra dáistaleapmái joga várjaleamis ja beassandihte leat gii son duođaid lea.

ELLOS EATNU – LA ELVA LEVE lea drámá čiekŋalis riidduid ja nuorra olbmo duostilvuođa birra rahčamušas sámi vuoigatvuođaid ovddas ovtta dain deháleamos dáhpáhusain Sámi ja Norgga historjjás.
*
Ester flytter til Alta høsten 1979 og begynner i sin første jobb som lærervikar. For å passe inn i kollegiet holder hun sin samiske bakgrunn skjult.
Esters fetter er sameaktivist og deltar i demonstrasjonene mot det planlagte vannkraftverket i Altaelva. Når Ester blir med ham til protestleiren starter hennes oppvåkning og reise ut av skammen. Hun kaster seg inn i en konfliktfylt kamp for bevaring av elva og for retten til å være seg selv.

ELLOS EATNU – LA ELVA LEVE er et drama med dype konflikter, om et ungt menneskes mot i kampen for samiske rettigheter i en av de viktigste begivenhetene i samisk og norsk historie.


----

Samenes nasjonaldag ble vedtatt av Samekonferansen i Helsinki i 1992, og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår offisielt ble åpnet i Karasjok. I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.

Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine! Lihkku beivviin!