Døgnvake for Gaza

Døgnvake for Gaza i rød grønn og hvit skrift. Bakgrunnen er sort.

Vega Scene, Aksjonsgruppa for Palestina og Motforestillinger inviterer til Døgnvake for Gaza.

Strøm arrangementet HER.

Arrangementet er en solidarisk dugnad for menneskeverd og menneskerettigheter. Vi leser navnene til de som er blitt drept i Gaza siden krigen startet, for å markere at de drepte ikke er tall; de var mennesker. Vi ønsker å skape et verdig rom, som gir plass for felleskap, sorg – og håp.

Arrangementet varer til alle navn er lest opp.

Arrangementet varer til alle navn er lest opp, og strømmes fra start til slutt på Motforestillingers YouTube-kanal.

Døgnvaken er åpen for fysisk publikum frem til midnatt lørdag 2. desember, og fra kl.10.00 søndag 3. desember.

Døgnvaken krever billett og du velger selv i hvilket tidsrum du ønsker å delta. Velg mellom gratisbillett eller donasjonsbillett til Redd Barnas arbeid i Gaza eller Norwac - Norwegian Aid Committee. Velger du donasjonsbillett, så går pengene uavkortet til hjelpeorganisasjonen du velger deg.

Vega Scene om krigen mellom Hamas og Israel

Vi vet ikke om ord og bilder kan redde liv, men vi vet med sikkerhet at taushet dreper.

Vega Scene fordømmer alle angrep på sivile i Israel og Gaza og alle andre kriger.

Angrepene og de systematiske bruddene på folkeretten må stoppe.

Humanitære organisasjoner må få tilgang og ressurser slik at de kan hjelpe de som er rammet. Verdens ledere må umiddelbart handle på en måte som stanser den humanitære katastrofen og som sikrer av FNs resolusjoner og internasjonal humanitær rett følges.


Vi har også en rekke andre arrangementer som på hvert sitt vis behandler den aktuelle verdenssituasjonen.