Under press - når skeive liv og filmer blir statsfiender

Under_press_Fusion_nyhetsartikkel

Hvordan brukes film i menneskerettighetskampen? I både mange land er det forbudt å vise filmer med LHBTQ+-tematikk, men selv med livet som innsats, blir sterke filmer med skeive historier og budskap likevel produsert.

I samarbeid med Den norske Helsingforskomité, Foreningen FRI, Amnesty International Norge og Oslo Pride, og med støtte fra Fritt Ord, setter vi søkelys på menneskerettigheter i Russland og Iran. Gjennom to spesialvisninger og en panelsamtale, inviterer vi dere til å se utvalgte filmer og møte noen av LHBTQ-kampens fremste aktivister.

Disse to arrangementene gir oss en god mulighet til å øke innsikt og bli inspirert til ettertanke og engasjement.

Etter det russiske programmet vil Helsingforskomitéens Mina Skouen lede en panelsamtale om film som aktivisme med gjester fra Russland og Iran. Samtalen vil belyse mange kritiske spørsmål rundt skeives kamp for rettigheter i disse regionene, og kampen for likeverd og grunnleggende menneskerettigheter globalt.

Gratis inngang, men billetter må løses.

NB! Fotografi, video- og lydopptak er ikke tillatt.

DEL 1:

UNDER PRESS: IRAN & ITS QUEERS

MANDAG 25. SEPTEMBER KL. 17:00 / VEGA 3

LES MER OG HENT BILLETT HER

Dette kortfilmprogrammet er kuratert av Nastaran Tajeri-Foumani (ingen pronomen), en tysk-iransk ikke-binær kurator, aktivist, musiker, foreleser og forsker. Nastarans fokus ligger på interseksjonell queer feminisme, sosial rettferdighet, anti-diskriminerende praksis, og på queer tematikk i film og kunst. Nastaran vil selv introdusere visningen.

Den feministiske og queere revolusjonen har vært aktiv i ett år nå. Irans befolkning lever et nytt dagligliv hvor hver dag består av små og store motstandshandlinger, for det er ikke noe “gå tilbake” denne gangen. Hverdagsmotstanden og de undergravende og intrikate kodene kan også sees i disse kortfilmene. Vi møter transbarn og -voksne der de overlever dette voldelige systemet - via alle klasser og fra urbane til landlige områder.
Vi følger ciskvinner som er med dem i kampen, og vi blir vitne til veldig sjelden lesbisk representasjon i en iransk film. Revolusjonen vil bære sine frukter, og forhåpentlig vil queerpersoner og kvinner snart få lov til å leve i fred og trygghet. 

- Nastaran Tajeri-Foumani

DEL 2:

UNDER PRESS: SKEIV I RUSSLAND

ONSDAG 27. SEPTEMBER KL. 16:00 / SALONGEN

LES MER OG HENT BILLETTER HER

Lyubov Vetrov og Tanya Levi er to russiske filmskapere med mål om å bekjempe diskriminering og homofobi gjennom kunst, samt kjempe for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De besøker festivalen for å presentere sine filmer, etterfulgt av en moderert samtale og Q&A-runde etter visningen.

Filmene i dette programmet er:
The Dream, regi: Lyubov Vetrov

En drømmeaktig og dels burlesk reise gjennom lesbiske liv og stereotypier i Putins Russland. Den følger en ung kvinnes kamp for å slå gjennom som kunstner, til tross for provoserende bilder.

Yes, it happens

En kortfilm fra nåtidens skeive Russland.

L*** 404 NOT FOUND, regi: Lyubov Vetrov og Tanya Levi

I desember 2022 trådte loven om et fullstendig forbud mot såkalt “LHBT-propaganda” i reklame, bøker, filmer og media offisielt i kraft i Russland. Dette har forandret livet til det russiske skeive samfunnet for alltid. Vi møter mennesker fra ulike russiske byer som, til tross for den homofobe lovgivningen, velger å bli i landet. Filmens helter har ulike synspunkter og yrker: Noen fortsetter som aktivister, noen oppdrar og skjermer sitt barn fra nysgjerrige øyne, et lesbisk bryllup planlegges, noen minnes skoletidens mobbing eller drømmer om en politisk karriere. Noen planlegger å forlate landet, mens andre velger å utelukkende fokusere på jobben sin. Parallelt reflekterer subjektene over sin egen fremtid og fremtiden til det russiske LHBTQ-samfunnet som helhet.

Logoene til Fritt Ord og Norwegian Helsinki Committee